Mohlomphehi Letsosa le Morena Ranthomeng Matete ba abela baithuti litokomane tsa boitsebiso, Morija. 4 Hlakola 2022